Má theastaíonn tuilleadh eolais uait nó má tá aon cheisteanna agat faoinár dTéarmaí Seirbhíse, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag http://realtyww.info/contact.

Réamhrá

Rialaíonn na téarmaí agus coinníollacha seo d'úsáid an tsuímh ghréasáin seo; tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis na téarmaí agus na coinníollacha seo go hiomlán agus gan forchoimeádas. Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí agus coinníollacha seo nó aon chuid de na téarmaí agus coinníollacha seo, ní féidir leat an suíomh gréasáin seo a úsáid.

Ní mór duit a bheith ar a laghad 18 [ocht mbliana déag d'aois] chun an suíomh gréasáin seo a úsáid. Trí úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus trí aontú leis na téarmaí agus na coinníollacha seo, tá barántas agus ionadaíocht agat go bhfuil tú 18 bliain d'aois ar a laghad.

Téarmaí sainithe

ciallaíonn "láithreán gréasáin" an suíomh gréasáin reatha a bhfuil tú ag brabhsáil air.

Ceadúnas chun suíomh gréasáin a úsáid

Mura luaitear a mhalairt, tá na cearta maoine intleachtúla a fhoilsítear ar an láithreán gréasáin seo agus / nó ar ábhair a úsáidtear ar an suíomh gréasáin féin ar an suíomh gréasáin agus / nó ar a cheadúnaithe. Faoi réir an cheadúnais thíos, forchoimeádtar na cearta maoine intleachtúla seo go léir.

Is féidir leat breathnú, a íoslódáil chun críocha caching amháin, agus leathanaigh, comhaid nó ábhar eile a phriontáil ón láithreán gréasáin chun do úsáide pearsanta féin, faoi réir na srianta atá leagtha amach thíos agus in áiteanna eile sna téarmaí agus coinníollacha seo.

Ní mór duit:

 • ábhar ón láithreán gréasáin seo a athfhoilsiú i gcló ná sna meáin dhigiteacha ná i ndoiciméid (lena n-áirítear athfhoilsiú ar shuíomh gréasáin eile) ach amháin modhanna a sholáthraíonn an láithreán gréasáin;
 • a dhíol, cíos nó fo-cheadúnas ábhartha ón láithreán gréasáin;
 • taispeáin aon ábhar ón láithreán gréasáin go poiblí ach amháin modhanna a sholáthraíonn an láithreán gréasáin a roinnt;
 • ábhar ar an láithreán gréasáin seo a atáirgeadh, a dhúbailt, a chóipeáil nó leas a bhaint as ar bhealach eile chun críche tráchtála;
 • aon ábhar ar an láithreán gréasáin a chur in eagar nó a mhodhnú ar shlí eile;
 • ábhar a athdháileadh ón láithreán gréasáin seo - ach amháin an t-ábhar a chuirtear ar fáil go sainráite agus go sainráite chun athdháilte; nó
 • aon chuid den láithreán gréasáin seo a athfhoilsiú nó a atáirgeadh trí iframes nó screenscrapers a úsáid.

Úsáid inghlactha

Ní féidir leat an suíomh gréasáin seo a úsáid ar bhealach ar bith a chruthaíonn, nó a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le damáiste, don láithreán gréasáin nó do lagú ar infhaighteacht nó inrochtaineacht an tsuímh ghréasáin nó ar dhóigh ar bith atá neamhdhleathach, mídhleathach, calaoiseach nó dochrach, nó i ndáil le haon neamhdhleathach, cuspóir nó gníomhaíocht neamhdhleathach, chalaoiseach nó dhíobhálach.

Ní mór duit an suíomh gréasáin seo a úsáid chun aon ábhar atá comhdhéanta de (nó atá nasctha le) aon spyware, víreas ríomhaire, capall troim, worm, logger eochaircheap, rootkit nó eile a chóipeáil, a stóráil, a óstáil, a tharchur, a sheoladh, a úsáid nó a fhoilsiú bogearraí ríomhaireachta mailíseach.

Níor chóir duit aon ghníomhaíochtaí córasacha nó bailithe sonraí uathoibríocha a dhéanamh ar an láithreán gréasáin seo nó i ndáil leis gan cead scríofa sainráite a fháil.
Áirítear leis seo:

 • scríobadh
 • mianadóireacht sonraí
 • eastóscadh sonraí
 • fómhar sonraí
 • 'chumadh' (iframes)
 • Airteagal 'Spinning'

Ní féidir leat an suíomh gréasáin seo ná aon chuid de a úsáid chun cumarsáid tráchtála gan iarraidh a tharchur nó a sheoladh.

Rochtain theoranta

Tá rochtain ar limistéir áirithe den láithreán gréasáin seo teoranta. Forchoimeádann úinéir an tsuímh an ceart chun rochtain ar réimsí áirithe den láithreán gréasáin seo a shrianadh, nó ar ár rogha féin, an láithreán gréasáin iomlán seo. Féadfaidh an láithreán gréasáin an beartas seo a athrú nó a athrú gan fógra.

Má thugann úinéir an láithreáin gréasáin ID úsáideora agus pasfhocal duit le go mbeidh tú in ann rochtain a fháil ar limistéir shrianta ar an suíomh gréasáin seo nó ar ábhar nó ar sheirbhísí eile, ní mór duit a chinntiú go gcoinnítear an t-aitheantas úsáideora agus an pasfhocal faoi rún. Tá tú féin amháin freagrach as do phasfhocal agus do shlándáil ID úsáideora.

is féidir le húinéir an tsuímh do ID úsáideora agus do phasfhocal a dhíchumasú ar a dhiscréid féin gan fógra nó míniú.

Ábhar úsáideora

Sna téarmaí agus na coinníollacha seo, ciallaíonn "d'ábhar úsáideora" ábhar (lena n-áirítear téacs, íomhánna, ábhar fuaime, ábhar físe agus ábhar closamhairc a theorannú) a chuirfidh tú isteach ar an láithreán gréasáin seo, chun na críche sin.

Deonaíonn tú ceadúnas saor ó ríchíosa ar líne, dochúlaithe, neamh-eisiatach, d’úinéir an tsuímh gréasáin chun d’ábhar úsáideora a úsáid, a atáirgeadh, a oiriúnú, a fhoilsiú, a aistriú agus a dháileadh in aon mheáin atá ann cheana nó sa todhchaí. Tugann tú an ceart do láithreán gréasáin na cearta seo a fho-cheadúnú, agus an ceart chun caingean a thabhairt i leith sáruithe ar na cearta seo.

Ní ceadmhach d’ábhar úsáideora a bheith neamhdhleathach nó neamhdhleathach, gan cearta dlíthiúla aon tríú páirtí a shárú, agus ní féidir leis a bheith in ann caingean dlí a thionscnamh cibé acu i do choinne nó i do shuíomh gréasáin nó i gcoinne tríú páirtí (i ngach cás faoi aon dlí is infheidhme).

Ní mór duit aon ábhar úsáideora a chur isteach ar an láithreán gréasáin atá nó a bhí riamh faoi réir aon imeachtaí dlíthiúla atá faoi bhagairt nó iarbhír nó gearán comhchosúil eile.

Forchoimeádann úinéir an tsuímh an ceart chun aon ábhar a cuireadh faoi bhráid an tsuímh ghréasáin seo a chur in eagar nó a bhaint, nó a stóráil ar fhreastalaithe an tsuímh ghréasáin, nó a óstáil nó a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin seo.

Ní thugann úinéir an tsuímh idirlín faoi fhaireachán a dhéanamh ar an ábhar sin a chur isteach ar an láithreán gréasáin seo, nó a leithéid d'ábhar a fhoilsiú.

Uimh barántais

Cuirtear an suíomh gréasáin seo ar fáil “mar atá” gan aon uiríll nó barántas, sainráite nó intuigthe. Ní dhéanann úinéir an tsuímh gréasáin aon uiríll ná barántas maidir leis an suíomh gréasáin seo ná an fhaisnéis agus na hábhair a chuirtear ar fáil ar an suíomh gréasáin seo.

Gan dochar do ghinearáltacht na míre sin roimhe seo, ní thugann úinéir an láithreáin ghréasáin barántas:

 • beidh an láithreán gréasáin seo ar fáil i gcónaí, nó beidh sé ar fáil ar chor ar bith; nó
 • tá an fhaisnéis ar an láithreán gréasáin seo iomlán, fíor, cruinn nó neamhthreoracha.

Ní hionann aon ní ar an suíomh gréasáin seo, ná tá sé i gceist, comhairle d'aon chineál. Má theastaíonn comhairle uait maidir le haon ábhar dlíthiúil, airgeadais nó leighis ba chóir duit dul i gcomhairle le duine gairmiúil cuí.

Teorainneacha ar dhliteanas

Ní bheidh úinéir an tsuímh ghréasáin faoi dhliteanas duit (cibé acu faoi dhlí na teagmhála, faoi dhlí na mbuachaillí nó ar dhóigh eile) maidir le hábhar an tsuímh ghréasáin seo, nó maidir lena úsáid,

 • a mhéid a sholáthraítear an láithreán gréasáin saor in aisce, ar aon chaillteanas díreach;
 • maidir le haon chaillteanas indíreach, speisialta nó iarmhartach; nó
 • le haghaidh caillteanais ghnó, caillteanas ioncaim, ioncam, brabúis nó coigiltis réamh-mheasta, caillteanas conarthaí nó caidreamh gnó, caillteanas cáil nó dea-thoil, nó caillteanas nó éilliú faisnéise nó sonraí.

Tá feidhm ag na teorainneacha dliteanais seo fiú má tá an caillteanas ionchasach curtha in iúl go sainráite ag úinéir an láithreáin ghréasáin.

eisceachtaí

Ní dhéanfaidh aon ní sa séanadh gréasáin seo aon bharántas atá intuigthe ag an dlí a eisiamh ná a theorannú go mbeadh sé neamhdhleathach a eisiamh nó a theorannú; agus ní dhéanfaidh aon ní sa séanadh gréasáin seo dliteanas úinéir an láithreáin ghréasáin a eisiamh nó a theorannú i leith aon cheann díobh seo a leanas:

 • bás nó díobháil phearsanta de bharr faillí úinéir an tsuímh ghréasáin nó a ghníomhairí, a fhostaithe nó a scairshealbhóirí / úinéirí;
 • calaois nó mífhaisnéis chalaoiseach ar thaobh an tsuímh ghréasáin; nó
 • ábhar a mbeadh sé mídhleathach nó neamhdhleathach don láithreán gréasáin a dhliteanas a eisiamh nó a theorannú, nó iarracht a dhéanamh é a eisiamh nó a theorannú.

Réasúnta

Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, aontaíonn tú go bhfuil na heisiaimh agus na teorainneacha dliteanais atá leagtha amach sa séanadh seo ar an láithreán gréasáin réasúnta.

Mura gceapann tú go bhfuil siad réasúnta, ní féidir leat an suíomh gréasáin seo a úsáid.

Páirtithe eile

Glacann tú leis, mar eintiteas dliteanais theoranta, go bhfuil leas ag úinéir an tsuímh ghréasáin dliteanas pearsanta a chuid oifigeach agus a chuid fostaithe a theorannú. Aontaíonn tú nach dtabharfaidh tú aon éileamh go pearsanta in aghaidh oifigigh nó fostaithe láithreán gréasáin maidir le haon chaillteanais a fhulaingíonn tú maidir leis an láithreán gréasáin.

Gan dochar don mhír sin roimhe seo, aontaíonn tú go gcosnóidh teorainneacha na mbarántas agus an dliteanais atá leagtha amach sa séanadh gréasáin seo oifigigh, fostaithe, gníomhairí, fochuideachtaí, comharbaí, sannaithe agus fochonraitheoirí an tsuímh ghréasáin chomh maith le húinéir an láithreáin ghréasáin.

Forálacha neamh-infheidhmithe

Má tá aon fhoráil den séanadh gréasáin seo neamh-infheidhmithe, nó má aimsítear go bhfuil sé neamh-infheidhmithe, faoin dlí is infheidhme, ní dhéanfaidh sé sin difear d'in-fhorfheidhmitheacht na bhforálacha eile den láithreán gréasáin seo séanadh.

Slánaíocht

Déanann tú úinéir an tsuímh gréasáin a shlánú ansin agus glacaim leis go gcoinneofar úinéir an tsuímh slán ó aon chaillteanais, damáistí, costais, dliteanais agus speansais (lena n-áirítear gan teorainn costais dlí agus aon mhéideanna a íocann úinéir an tsuímh gréasáin le tríú páirtí i réiteach éilimh nó díospóide maidir leis an gcomhairle de chomhairleoirí dlí an tsuímh ghréasáin) a thabhaigh úinéir an tsuímh ghréasáin nó a d'fhulaing úinéir an tsuímh ghréasáin de bharr aon sárú a rinne tú ar aon fhoráil de na téarmaí agus coinníollacha seo, nó ag eascairt as aon éileamh gur sháraigh tú aon fhoráil de na téarmaí agus coinníollacha seo.

Sáruithe ar na téarmaí agus na coinníollacha seo

Gan dochar a dhéanamh do chearta eile an tsuímh ghréasáin faoi na téarmaí agus coinníollacha seo, má sháraíonn tú na téarmaí agus na coinníollacha seo ar dhóigh ar bith, féadfaidh úinéir an láithreáin gréasáin cibé gníomh a mheasann úinéir na láithreán gréasáin a bheith oiriúnach chun déileáil leis an sárú, lena n-áirítear do rochtain ar an láithreán gréasáin a chur ar fionraí, ag cur cosc ​​ort rochtain a fháil ar an láithreán gréasáin, ag cur bac ar ríomhairí ag baint úsáide as do sheoladh IP ó rochtain a fháil ar an láithreán gréasáin, teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí seirbhíse idirlín chun a iarraidh go gcuireann siad bac ar do rochtain ar an láithreán gréasáin agus / nó go dtabharfaidh tú imeachtaí cúirte ina choinne.

Athrú

Féadfaidh úinéir an láithreáin ghréasáin na téarmaí agus na coinníollacha seo a athbhreithniú ó am go ham. Bainfidh téarmaí agus coinníollacha leasaithe le húsáid an tsuímh ghréasáin seo ó dháta foilsithe na dtéarmaí agus na gcoinníollacha athbhreithnithe ar an láithreán gréasáin seo. Déan seiceáil go rialta ar an leathanach seo le cinntiú go bhfuil tú eolach ar an leagan reatha.

Tasc

Féadfaidh úinéir an tsuímh cearta agus / nó oibleagáidí an láithreáin ghréasáin a aistriú, a fhochonradh nó déileáil leo ar shlí eile faoi na téarmaí agus na coinníollacha seo gan do thoiliú a chur in iúl duit.

Ní fhéadfaidh tú do chearta agus / nó oibleagáidí a aistriú, a fhochonradh nó a láimhseáil ar shlí eile faoi na téarmaí agus na coinníollacha seo.

Severability

Má chinneann aon chúirt nó údarás inniúil eile foráil de na téarmaí agus coinníollacha seo a bheith neamhdhleathach agus / nó neamh-infheidhmithe, leanfaidh na forálacha eile i bhfeidhm. Dá mbeadh aon fhoráil neamhdhleathach agus / nó neamh-infheidhmithe dleathach nó infhorghníomhaithe má scriosadh cuid di, measfar an chuid sin a scriosadh, agus leanfaidh an chuid eile den fhoráil i bhfeidhm.

Comhaontú iomlán

Is ionann na téarmaí agus na coinníollacha seo, mar aon le Polasaí Príobháideachta an tsuímh ghréasáin, agus an comhaontú iomlán idir tú féin agus úinéir an tsuímh ghréasáin maidir le d'úsáid an tsuímh ghréasáin seo, agus glacann siad ionad gach comhaontaithe roimhe seo maidir le húsáid an tsuímh ghréasáin seo.

Dlí agus dlínse

Beidh na téarmaí agus coinníollacha seo á rialú agus á léiriú de réir dhlíthe na Ríochta Aontaithe agus beidh aon díospóidí a bhaineann leis na téarmaí agus coinníollacha seo faoi réir dhlínse eisiach chúirteanna na Ríochta Aontaithe.

Íocaíochtaí leis an láithreán gréasáin

Níl gach íocaíocht inaisíoctha mar go mbaineann siad le seirbhísí a sholáthraítear tráth an cheannaigh. Má bhíonn aon cheist agat maidir le ceannacháin ar bith, is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár dtacaíocht.

Beidh fionraí láithreach cuntais mar thoradh ar gach cúiseamh nó idirbheart aisiompaithe a dhéantar ar d'íocaíochtaí. Déanfar an fhionraí seo a mheas ansin ag brath ar agus de réir na gcúiseanna ba chúis leis.

Is é ár n-ainm dlíthiúil:

AZANDT MEDIA LTD

Ár n-oifig chláraithe:

132-134 Great Ancoats Street, Manchain, M4 6DE, an Ríocht Aontaithe

Maidir leis na láithreáin ghréasáin seo Téarmaí Seirbhíse

Chruthaíomar téarmaí agus coinníollacha na láithreán gréasáin seo ag baint úsáide as an ngineadóir TOS / T & C atá ar fáil ó Polasaí Príobháideachta Ar Líne.

Is féidir leat dul i dteagmháil le húinéir an láithreáin ghréasáin trí ríomhphost ag ár nasc ríomhphoist ag an barr an doiciméid Téarmaí Seirbhíse seo.Polasaí Príobháideachta Líne Site Ceadaithe